İngiliz Usulu İhale

Tedarikçi sıralaması, gelişmiş rekabet ortamı

Nasıl olur?

İngiliz Usulu İhaleler, mantık olarak Açık Eksiltme Usulu ihalelerin gelişmiş türevleridir. Tedarikçiler en düşük fiyat bilgisi yerine kalem bazlı sıralamalarını görürler.


İngiliz Usulü İhale

Temel İhale Kuralları


İhale kuralları satınalma stratejisini ve rekabet ortamını belirleyen özelliklerdir. İngiliz Usulu İhalenin kurallarını inceleyerek ihale stratejinize uyup uymadığına karar verin.

En Düşük Teklif

Tedarikçiler diğer tekliflerin bilgilerini göremezler. Sadece kendi verdikleri teklifler görünürdür.

Sıralama

Tedarikçiler sıralamalarını canlı olarak kalem bazında görürler. Bu sayede hangi kalemde daha geride olduklarını öğrenerek revize teklif verebilirler.

Otomatik Süre Uzatımı

Belirli bir zamanın altında teklif sıralamalarında bir değişiklik olursa otomatik süre uzatımı yapılabilir. Bu sayede rekabet ortamında süreklilik sağlanır.

Eklenebilir İhale Kuralları


İhalenize daha farklı kurallar ekleyerek satınalmanızı özelleştirebilir, tedarikçilerden farklı bilgiler toplayabilir ve tasarruflarınızı arttırabilirsiniz.

Otomatik Başlama

İhale başlangıç tarihi geldiğinde otomatik olarak başlar.

Liste Fiyatı

Alım kalemlerinize liste fiyatı belirterek tedarikçilerinize gösterebilirsiniz. Liste fiyatının üzerindeki teklifler tedarikçi ekranında kırmızı işaretlenerek uyarı gösterilir. Ama teklif vermesi engellenmez.

Kalem Bazlı Teslim Tarihi

Tedarikçilerin teklif verme sırasında kalem bazlı olarak teslim tarihi belirtebilmelerini sağlar. Bu sayede tedarikçilerinizi mukayesede ederken sadece fiyat değil teslim tarihlerini de göz önünde bulundurabilirsiniz.

Teklif Yükseltme Sınırlaması

Tedarikçilerin fikir değiştirerek tekliflerini geri yükseltmelerini engelleyebilirsiniz.