Gizlilik Politikası

 

Taraflar, üçüncü taraflardan gizlenmesi gereken tüm bilgileri gizli tutacağını taahhüt eder. Tarafların bu yükümlülüğü, işbu Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren 5 yıl boyunca devam eder. Hukuken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler hariç olmak üzere, taraflar Sözleşme’nin sona ermesiyle beraber, talep üzerine kendilerine verilmiş belgeleri gecikmeksizin iade veya imha etmeyi taahhüt ederler. Ayrıca, taraflar işbu Sözleşme’nin konusuyla ilişkili olan çalışanlarının ve bağlı şirketlerinin de işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüğüne ve karşılıklı gizlilik hükmüne riayet etmelerini sağlar. Aksi halde, taraflar karşılıklı gizliliğe dair bu hükmü ihlal eden çalışanları/bağlı şirketleriyle beraber müştereken ve müteselsilen sorumlu olmayı kabul ederler.

  • Gizlilik yükümlülüğü ve gizli bilgilerin kullanımı hükmü aşağıda belirtilen bilgileri kapsamaz:
  • Bilgiyi edinen tarafın ilgili bilgiyi karşı tarafın açıklamasından önce bildiğini ispatladığı bilgiler,
  • Karşı tarafın hakları ihlal edilmeksizin, bilgiyi edinen tarafa üçüncü kişilerce sağlanan bilgiler,
  • Bilgiyi edinen tarafın herhangi bir müdahalesi olmaksızın kamusal alana düşen bilgiler,
  • Bilgiyi edinen tarafın yetkili hukuk gereği açıklamak zorunda olduğu bilgiler,
  • Menkul Kıymetler Hukuku kuralları kapsamında kamuya sunulan bilgiler ve gerekli veya tavsiye niteliğindeki ürün bilgileri.

İşbu Sözleşme kapsamında taraflar arasındaki bilgi alışverişi, işbu Sözleşme’nin uygulanması için gerekli bilgi ile sınırlıdır. Taraflar, fiyat ve pazarlama politikaları, kar marjı veya kullanım kapasitesi gibi rekabet açısından hassas nitelikte olan bilgi alışverişinde bulunmamalıdırlar.

Daha detaylı bilgi için kataloğumuzu indirmek ister misiniz?

Demo Talep Et!


Şirketinizin satınalmasında daha yüksek tasarruf, verim, şeffaflık ve raporlanabilirlik için siz de JETRACT kullanmaya başlayın.

Tasarruf Etmeye Başla