Açık Eksiltme Usulu İhale

Tedarikçilerinizi zamana karşı yarıştırın

Nasıl olur?

Açık Eksiltme Usulu İhaleler toplum tarafından en çok bilinen ve tercih edilen ihale türüdür. Basit kuralları ve doğal yapısı ile tüm tedarikçiler için basit ve anlaşılırdır.


Açık Eksiltme Usulü İhale

Temel İhale Kuralları


İhale kuralları satınalma stratejisini ve rekabet ortamını belirleyen özelliklerdir. Açık Eksiltme Usulu İhalenin kurallarını inceleyerek ihale stratejinize uyup uymadığına karar verin.

En Düşük Teklif

En düşük teklif (4 teklife kadar) tüm tedarikçiler tarafından görülür.

Sıralama

Tedarikçiler sıralamalarını göremezler. Bu sayede fiyat tekliflerine her zaman en düşük tekliflere göre iskonto uygularlar.

Otomatik Süre Uzatımı

Otomatik Süre Uzatımı Belirli bir zamanın altında teklif sıralamalarında bir değişiklik olursa otomatik süre uzatımı yapılabilir. Bu sayede rekabet ortamında süreklilik sağlanır.

Eklenebilir İhale Kuralları


İhalenize daha farklı kurallar ekleyerek satınalmanızı özelleştirebilir, tedarikçilerden farklı bilgiler toplayabilir ve tasarruflarınızı arttırabilirsiniz.

Otomatik Başlama

İhale başlangıç tarihi geldiğinde otomatik olarak başlar.

Liste Fiyatı

Alım kalemlerinize liste fiyatı belirterek tedarikçilerinize gösterebilirsiniz. Liste fiyatının üzerindeki teklifler tedarikçi ekranında kırmızı işaretlenerek uyarı gösterilir. Ama teklif vermesi engellenmez.

Kalem Bazlı Teslim Tarihi

Tedarikçilerin teklif verme sırasında kalem bazlı olarak teslim tarihi belirtebilmelerini sağlar. Bu sayede tedarikçilerinizi mukayesede ederken sadece fiyat değil teslim tarihlerini de göz önünde bulundurabilirsiniz.

Teklif Yükseltme Sınırlaması

Tedarikçilerin fikir değiştirerek tekliflerini geri yükseltmelerini engelleyebilirsiniz.