Mühürlü Kapalı Zarf Usulü İhale

Yüksek Hacimli Alımlarınız İçin

Nasıl olur?

Mühürlü Kapalı Zarf usulü ihale yapısından dolayı teklif toplama gibi düşünülebilir. Gizli bir yapısı vardır. Satınalma yetkilisi ihaleyi kurgular, tedarikçileri davet eder ve ihale sona erene kadar verilen teklifleri göremez. Bu nedenle bu ihale türünde tedarikçi firmaların revize tekliflerini iletmesi için aynı kurguda yeni bir ihale oluşturulur.


Mühürlü Kapalı Zarf Usulü İhale

Temel İhale Kuralları


İhale kuralları satınalma stratejisini ve rekabet ortamını belirleyen özelliklerdir. Mühürlü Kapalı Zarf Usulu İhalenin kurallarını inceleyerek ihale stratejinize uyup uymadığına karar verin.

En Düşük Teklif

Tedarikçiler diğer tekliflerin bilgilerini göremezler. Sadece kendi verdikleri teklifler görünürdür.

Sıralama

Tedarikçiler verdikleri teklifle kaçıncı sırada olduklarını ya da bir başka en iyi teklifi göremezler. Genellikle revize teklifler ikinci bir ihalede toplanır.

Otomatik Süre Uzatımı

Otomatik süre uzatımı bu ihale türünde mevcut değildir. İhale belirlediğiniz süre sonunda sona erer.

Eklenebilir İhale Kuralları


İhalenize daha farklı kurallar ekleyerek satınalmanızı özelleştirebilir, tedarikçilerden farklı bilgiler toplayabilir ve tasarruflarınızı arttırabilirsiniz.

Otomatik Başlama

İhale başlangıç tarihi geldiğinde otomatik olarak başlar.

Kalem Bazlı Teslim Tarihi

Tedarikçilerin teklif verme sırasında kalem bazlı olarak teslim tarihi belirtebilmelerini sağlar. Bu sayede tedarikçilerinizi mukayesede ederken sadece fiyat değil teslim tarihlerini de göz önünde bulundurabilirsiniz.